TBM ELEKTRO AS

Tommy Brekke Melzer

Daglig leder - Installatør

Tlf: 905 80 221
E-post: tbm@tbmelektro.no

Marius Langfoss Sørlie

Elektromontør - Gruppe L

Tlf: 970 88 818
E-post: mls@tbmelektro.no